มีผลต่อ...
mii phǒn tɔ̀ɔ ...
ミー ポン トー ...
11,200k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
kaan òprom sàŋ sɔ̌ɔn khɔ̌ɔŋ phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ mii phǒn tɔ̀ɔ nísǎy khɔ̌ɔŋ lûuk

登録日時: 2013/05/20 08:08

更新日時: 2016/11/18 18:34

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい