ไม่ถึง
mâi thʉ̌ŋ
マイ トゥン
18,700k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
hǔu mây thʉ̌ŋ
フー マイ トゥン
khɔɔ mây thʉ̌ŋ
コー マイ トゥン
taa mây thʉ̌ŋ
ター マイ トゥン
mʉʉ mây thʉ̌ŋ
ムー マイ トゥン
khít mây thʉ̌ŋ wâa ...
キット マイ トゥン ワー ...
例文
เอื้อมไม่ถึง
ʉ̂am mây thʉ̌ŋ

ไม่ถึง 300 บาท
mây thʉ̌ŋ sǎam rɔ́ɔy bàat

khun cà dây ŋən khâa prakan khʉʉn mây thʉ̌ŋ láan bàat khâ

登録日時: 2013/03/14 05:27

更新日時: 2019/02/02 22:02

登録ユーザー: satozak


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい