เต้น
tên
テン
26,900k Hit

定義 1

構成する語
tên ram
テン ラム
tʉ̀ʉn tên
トゥーン テン
例文
daaraa khon nán sadɛɛŋ kèŋ rɔ́ɔŋphleeŋ kèŋ nɔ̂ɔkcàak nán yaŋ tên kèŋ ìik dûay

定義 2

構成する語
kaan tên khɔ̌ɔŋ hǔa cay
ガーン テン コーン フアジャイ
tên rua
テン ルア
cay tên
ジャイ テン
例文
hǔacay tên rɛɛŋ lɛ́ rew phìt pokatì

登録日時: 2013/04/16 08:54

更新日時: 2017/04/07 12:26

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい