พ่อแม่
phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ
ポー メー
18,400k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
พ่อแม่เลิกกัน
phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ lə̂ək kan

phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ mii phrákhun kàp lûuk

thâa yùu klây klây phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ kɔ̂ òp ùn cay dii

kaan òprom sàŋ sɔ̌ɔn khɔ̌ɔŋ phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ mii phǒn tɔ̀ɔ nísǎy khɔ̌ɔŋ lûuk

yùu kàp phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ kàp yùu khon diaw kɔ̂ dii pay kan khon lá yàaŋ

登録日時: 2010/09/07 08:54

更新日時: 2018/02/16 13:27

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい