นิสัย
nísǎy
ニサイ
18,300k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
tìt nísǎy
ティット ニサイ
nísǎy cay khɔɔ
ニサイ ジャイ コー
例文
นิสัยดี
nisǎy dii

นิสัยแย่
nísǎy yɛ̂ɛ

สร้างนิสัย
sâaŋ nísǎy

kháw tham tua nísǎy dèk

ráwaŋ thə̀ cà tìt pen nísǎy

kaan òprom sàŋ sɔ̌ɔn khɔ̌ɔŋ phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ mii phǒn tɔ̀ɔ nísǎy khɔ̌ɔŋ lûuk

登録日時: 2010/10/27 01:43

更新日時: 2018/12/24 15:44

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい