รถไฟฟ้า
rót fay fáa
ロット ファイ ファー
19,500k Hit

成り立ち

定義 1

* BTSのことを言いたいのなら、単に BTS(bii thii és) と言うほうが一般的

構成する語
rót fay fáa tâydin
ロット ファイ ファー タイディン
rót fayfáa khwaam rew sǔuŋ
ロット ファイファー クワーム レオ スーン
例文
ลงรถไฟฟ้า
loŋ rót fay fáa

dǐaw níi kruŋthêep mii rót fay fáa

yàaŋ nɔ́ɔy yàak hây khayǎay sên thaaŋ rót fay fáa pay thʉ̌ŋ chaan mʉaŋ

登録日時: 2010/09/14 04:23

更新日時: 2018/03/06 12:54

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい