ไปถึง
pay thʉ̌ŋ
パイ トゥン
35,900k Hit

成り立ち

定義 1

しばしばไป(pay)は省略される。

構成する語
ruam pay thʉ̌ŋ ...
ルアム パイ トゥン ...
例文
kwàa cà pay thʉ̌ŋ tɔ̂ŋ sǐa weelaa naan kwàa sɔ̌ɔŋ chûamooŋ

tàt ŋaan khǎnmàak ɔ̀ɔk lɛ́ɛw rûap rát pay thʉ̌ŋ phíthii rót náam ləəy

yàaŋ nɔ́ɔy yàak hây khayǎay sên thaaŋ rót fay fáa pay thʉ̌ŋ chaan mʉaŋ

登録日時: 2010/09/15 08:55

更新日時: 2017/03/29 00:18

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい