อยากให้
yàak hây
ヤーク ハイ
43,900k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

อยากให้(yàak hây) + 人 + 動作 : <人>に<動作>してほしい
อยาก(yàak) 「〜したい」と使役のให้(hây)を組合せた用法。
・私は彼にはタイ語が上手になって欲しい
-> ฉันอยากให้เขาพูดภาษาไทยเก่ง
-> chǎn yàak hây kháw phûut phaasǎa thay kèŋ

例文
phǒm mǎay khwaam wâa yàak hây bɔɔrísàt khʉ̂n ŋən dʉan hây

yàaŋ nɔ́ɔy yàak hây khayǎay sên thaaŋ rót fay fáa pay thʉ̌ŋ chaan mʉaŋ

登録日時: 2010/09/21 06:10

更新日時: 2018/04/07 18:22

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい