ครึ่ง
khrʉ̂ŋ
クルン
50,700k Hit

クイック定義

1

定義 1

ครึ่ง(khrʉ̂ŋ) + 数 : <数>の半分
・0.5kg -> ครึ่งกิโล(khrʉ̂ŋ kiloo)
・半年 -> ครึ่งปี(khrʉ̂ŋ pii)

・1年半 -> หนึ่งปีครึ่ง((nʉ̀ŋ) pii khrʉ̂ŋ)

構成する語
khrʉ̂ŋ pii
クルン ピー
duaŋ can khrʉ̂ŋ sîik
ドゥアン ジャン クルン シーク
lûuk khrʉ̂ŋ
ルーク クルン
sàt khrʉ̂ŋ bòk khrʉ̂ŋ náam
サット クルン ボック クルン ナーム
phóp kan khrʉ̂ŋ thaaŋ
ポップ ガン クルン ターン
khrʉ̂ŋ khrʉ̂ŋ klaaŋ klaaŋ
クルン クルン グラーン グラーン
krʉ̂ŋ woŋ klom
クルン(グ) ウォングロム
例文
phûak raw tòkloŋ kan wâa cà ɔ̀ɔk kan khon lá khrʉ̂ŋ

登録日時: 2010/09/14 06:54

更新日時: 2018/03/13 14:58

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい