ท่องเที่ยว
thɔ̂ŋ thîaw
トン ティアオ
108,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
nák thɔ̂ŋ thîaw
ナック トン ティアオ
rʉ̂a thɔ̂ŋ thîaw
ルア トン ティアオ
例文
ท่องเที่ยวรอบโลก
thɔ̂ŋ thîaw rɔ̂ɔp lôok

mii raay dây sùan nʉ̀ŋ càak kaan thɔ̂ŋ thîaw

sìp lɛ̀ŋ thɔ̂ŋthîaw bɛ̀ɛp pay cháaw yen klàp càak tookiaw

登録日時: 2010/09/16 16:02

更新日時: 2018/03/28 22:35

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい