เที่ยว
thîaw
ティアオ
97,200k Hit

定義 1

構成する語
nǎŋsʉ̌ʉ nam thîaw
ナンスー ナム ティアオ
maa thîaw
マー ティアオ
pay thîaw
パイ ティアオ
thɔ̂ŋ thîaw
トン ティアオ
bɔrikaan phʉ̂an thîaw
ボリガーン プアン ティアオ
例文
รายการเที่ยว
raaykaan thîaw

mɛ̂ɛ mây yɔɔm hây chán pay thîaw tɔɔn klaaŋ khʉʉn

thîi pratêet khun mii thîi nǎy nâa thîaw bâaŋ khá

定義 2

例文

まだ登録されていません

定義 3

構成する語
thîaw bin
ティアオ ビン
例文

まだ登録されていません

定義 4

BTSの回数券など、行き来する回数などを数える単位。 (往復ではない)

構成する語
thîaw diaw
ティアオ ディアオ
例文
bàt bay níi sǎamâat khʉ̂n yîisìp hâa thîaw dâay

登録日時: 2010/09/13 04:32

更新日時: 2017/03/25 21:50

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい