นักท่องเที่ยว
nák thɔ̂ŋ thîaw
ナック トン ティアオ
17,500k Hit

成り立ち

定義 1

例文
mákkhúthêet nam nák thɔ̂ŋ thîaw chaaw tàaŋ châat pay chom wát

ŋaan wícay khráŋ níi mii wátthùpràsǒŋ phʉ̂a sʉ̀ksǎa phǒn kràthóp khɔɔŋ phaawá sèetthakìt tɔ̀ɔ camnuan nák thɔ̂ŋ thîaw chaaw thay

登録日時: 2010/11/28 06:36

更新日時: 2018/07/05 09:58

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい