แหล่งท่องเที่ยว
lɛ̀ŋ thɔ̂ŋ thîaw
レン トン ティアオ

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
sìp lɛ̀ŋ thɔ̂ŋthîaw bɛ̀ɛp pay cháaw yen klàp càak tookiaw

thâa phûut thʉ̌ŋ lɛ̀ŋ thɔ̂ŋ thîaw nay mʉan thay kɔ̂ɔ mii wát phrákɛ̂ɛw

登録日時: 2021/04/07 09:47

更新日時: 2021/04/07 09:48

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい