ในด้านต่างๆ
nay dâan tàŋ tàaŋ
ナイ ダーン タン ターン
3,090k Hit

成り立ち

定義 1

例文
samǎy níi phûuyǐŋ mii ìsàra mâak khʉ̂n nay dâan tàŋ tàaŋ

登録日時: 2015/10/31 06:10

更新日時: 2017/05/05 16:43

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい