อิสระ
ìtsàrà
イッサラ
46,400k Hit

定義 1

構成する語
aachîip ìtsarà
アーチープ イサラ
phûu sʉ̀ʉ khàaw ìsarà
プー スー カーオ イサラ
ìtsàrà phâap
イッサラ パープ
例文
ผมเป็นอิสระ
phǒm pen ìsarà

plɔ̀y pen ìsarà

samǎy níi phûuyǐŋ mii ìsàra mâak khʉ̂n nay dâan tàŋ tàaŋ

登録日時: 2012/05/06 06:59

更新日時: 2019/01/27 15:19

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい