ตะวันออก
tàwan ɔ̀ɔk
タワン オーク
22,900k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
thít tawan ɔ̀ɔk
ティット タワン オーク
tìmɔɔ tàwan ɔ̀ɔk
ティモー タワン オーク
tàwan ɔ̀ɔk chǐaŋ tâay
タワン オーク チアン ターイ
phâak tàwan ɔ̀ɔk
パーク タワン オーク
tàwan ɔ̀ɔk chǐaŋ nʉ̌a
タワンオーク チアン ヌア
tàwan ɔ̀ɔk klaaŋ
タワン オーク グラーン
例文
hɔ̂ŋ níi hǎn pay thaaŋ tawan ɔ̀ɔk

prathêet yîipùn tâŋ yùu nay phuumíphâak eechia tawan ɔ̀ɔk

kruŋthêep khəəy dây chʉ̂ʉ wâa pen mʉaŋ weenís tàwan ɔ̀ɔk

登録日時: 2016/09/22 15:15

更新日時: 2017/04/29 17:58

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい