หรือยัง
rʉ̌ʉ yaŋ
ルー ヤン
10,400k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

* แล้วหรือยัง(lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ)と同義

構成する語
lɛ́ɛw rʉ̌ʉ yaŋ
レーオ ルー ヤン
naan rʉ̌ʉ yaŋ
ナーン ルー ヤン
例文
พร้อมหรือยัง
phrɔ́ɔm rʉ̌ yaŋ

เสร็จหรือยัง
sèt rʉ̌ʉ yaŋ

กินข้าวหรือยัง
kin khâaw rʉ̌ʉ yaŋ

lə̂ək raa kàp kháw rʉ̌ʉ yaŋ

登録日時: 2016/12/18 21:04

更新日時: 2016/12/18 21:06

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい