พร้อม
phrɔ́ɔm
プローム
303,000k Hit

定義 1

* พร้อมกัน(phrɔ́ɔm kan) 参照

構成する語
phrâŋ phrɔ́ɔm
プラン プローム
phrɔ́ɔm kan
プローム ガン
phrɔ́ɔm nâa phrɔ́ɔm taa
プローム ナー プローム ター
phrɔ́ɔm cay
プローム ジャイ
例文
kháw bɔ̀ɔk phrɔ́ɔm kàp rɔ́ɔŋ hây sàʉ̀k sàʉ̂ʉn

chán chɔ̂ɔp kin khâaw phrɔ́ɔm phrɔ́ɔm kàp thúk khon nay bâan

定義 2

例文
พร้อมหรือยัง
phrɔ́ɔm rʉ̌ yaŋ

phrɔ́ɔm tâŋ raaŋwan khon namcàp nʉ̀ŋ sɛ̌ɛn bàat

tɛ̀ɛ lá hɔ̂ŋ mii tûu yen phrɔ́ɔm thúk hɔ̂ŋ

登録日時: 2010/10/03 09:24

更新日時: 2017/01/10 22:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい