เสร็จ
sèt
セット
93,100k Hit

定義 1

動詞 + เสร็จ(sèt) : <動詞>し終える
・タイ語の勉強が終わる -> เรียนภาษาไทยเสร็จ(rian phaasǎa thay sèt)

単純に動作の完了を表す。
従って、”やり遂げて終了する”というニュアンスの場合には จบ(còp) を用いる。
・タイ語の勉強を終えた(学校などを卒業した)
-> เรียนภาษาไทยจบ(rian phaasǎa thay còp)

構成する語
sèt sîn
セット シン
bay sèt
バイ セット
例文
เสร็จหรือยัง
sèt rʉ̌ʉ yaŋ

yaŋ thamŋaan mây sèt

thamŋaan sèt kìi mooŋ

dìchán kreeŋ wâa ŋaan cà mây sèt taam kamnòt

dèk dèk yaŋ thamkaan bâan kan mây sèt cʉŋ òt duu thoorathát

登録日時: 2010/09/15 09:01

更新日時: 2018/03/25 16:22

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい