ไม่ต้องพูดถึง...
mây tɔ̂ŋ phûut thʉ̌ŋ ...
マイ トン プート トゥン ...
4,100k Hit

成り立ち

定義 1

例文
plaa sòt sòt nîi mây tɔ̂ŋ phûut thʉ̌ŋ tham aray kɔ̂ arɔ̀y

登録日時: 2017/01/25 22:35

更新日時: 2017/05/04 12:10

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい