ไม่ต้อง...
mây tɔ̂ŋ ...
マイ トン ...
84,800k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
mây tɔ̂ŋ kreeŋ cay
マイ トン グレーン ジャイ
bɛ̀ɛp mây tɔ̂ŋ khít
ベープ マイ トン キット
mây tɔ̂ŋ phûut thʉ̌ŋ ...
マイ トン プート トゥン ...
例文
ไม่ต้องทอนครับ
mây tɔ̂ŋ thɔɔn khráp

mây tɔ̂ŋ phûut klòp klʉ̀an

mây tɔ̂ŋ tɛ̀ŋ nâa phrɔ́ sǔay yùu lɛ́ɛw

mây tɔ̂ŋ rîip kèŋ khʉ̂n thii lá nít kɔ̂ɔ ookhee

nay khân tôn níi yaŋ mây tɔ̂ŋ cháy thəəmoomítə̂ə kɔ̂ dây

thíŋ sʉ̂a nǎaw wáy thîi rooŋrian cà dây mây tɔ̂ŋ aw klàp pay klàp maa

登録日時: 2016/12/01 21:37

更新日時: 2016/12/01 21:39

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい