แกะ
kɛ̀
28,800k Hit

定義 1

構成する語
dèk líaŋ kɛ̀
デック リアン ゲ
例文

まだ登録されていません

定義 2

例文
แกะปู
kɛ̀ puu

แกะก้าง
kɛ̀ kâaŋ

kɛ̀ plʉ̀ak

kɛ̀ satɛɛm

thîi kin puu lambàak phrɔ́ man kɛ̀ yâak

khɛ̂ɛ kɛ̀ plʉ̀ak khɛ̂ɛníi man cà yûŋyâak khɛ̂ɛnǎy kan

raw khəəy khít maa talɔ̀ɔt wâa khon yîipùn nâa cà chîawchaan kàp kaan kɛ̀ plʉ̀ak aahǎan thálee

定義 3

構成する語
kɛ̀ rɔɔy
ゲ ローイ
例文
sày ráhàt hây kɛ̀ yâk yâak

定義 4

構成する語
máy kɛ̀salàk
マイ ゲサラック
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/11/18 03:43

更新日時: 2017/01/25 21:54

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい