แกะ
kɛ̀
36,200k Hit

定義 1

構成する語
dèk líaŋ kɛ̀
デック リアン ゲ
例文

まだ登録されていません

定義 2

例文
แกะปู
kɛ̀ puu

แกะก้าง
kɛ̀ kâaŋ

kɛ̀ plʉ̀ak

kɛ̀ satɛɛm

thîi kin puu lambàak phrɔ́ man kɛ̀ yâak

khɛ̂ɛ kɛ̀ plʉ̀ak khɛ̂ɛníi man cà yûŋyâak khɛ̂ɛnǎy kan

trùat sɔ̀ɔp phóp yaa lót khwaam uân sǎam phɛ̌ɛŋ thùuk kɛ̀ kin pay lɛ́ɛw sɔ̌ɔŋ mét

raw khəəy khít maa talɔ̀ɔt wâa khon yîipùn nâa cà chîawchaan kàp kaan kɛ̀ plʉ̀ak aahǎan thálee

定義 3

構成する語
kɛ̀ rɔɔy
ゲ ローイ
例文
sày ráhàt hây kɛ̀ yâk yâak

定義 4

構成する語
máy kɛ̀salàk
マイ ゲサラック
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/11/18 03:43

更新日時: 2019/04/12 07:53

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

vncr
vncr

薬のシートから錠剤を「取り出す」動作でも、使うらしい。

訳2「はがす,むく,取り除く」の用例
ตรวจสอบพบยาลดความอ้วน 3 แผง ถูกแกะกินไปแล้ว 2 เม็ด
捜査(調査)により、やせ薬のシート3枚が見つかり、2錠が取り出され摂取されていた。

ついでに、แกะปู もカニの身を取り出す趣旨での「カニの殻をむく」だろうから、訳2に「取り出す」を追加した方がよいのかもしれない。

2019/04/10 20:48

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました。

2019/04/12 07:56

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい