ทุกท่าน
thúk thân
トゥック タン
34,900k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
เรียน ทุกท่าน
rian thúk thân

ทุกท่าน โปรดยืนขึ้น
thúk thân pròot yʉʉn khʉ̂n

dây ráp khwaam ùppakaará càak thúk thân

登録日時: 2017/05/08 14:57

更新日時: 2017/05/08 14:58

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい