ท่าน
thân
タン
140,000k Hit

定義 1

二人称の丁寧な表現

構成する語
thúk thân
トゥック タン
例文
bâan nay fǎn khɔ̌ɔŋ thân

hàak thân mây phɔɔ cay raw yindii khʉʉn ŋən

wannán phǒm mây dây sǎŋhɔ̌n cay ləəy wâa cà pen ookàat thîi dây khuy kàp thân pen khráŋ sùttháay

定義 2

レストランなどで「何名様ですか」聞かれることがある。

例文
กี่ท่านคะ
kìi thân khá

thâa thân day mây sàdùak chûay cɛ̂ɛŋ hây dìchán sâap dûay

登録日時: 2011/07/18 02:30

更新日時: 2017/04/07 14:10

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい