ยืน
yʉʉn
ユーン
58,700k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
yʉʉn troŋ
ユーン トロン
yʉʉn kraan
ユーン グラーン
cùt yʉʉn
ジュット ユーン
aayú yʉʉn
アーユ ユーン
例文
yʉʉn phiŋ kamphɛɛŋ

thúk thân pròot yʉʉn khʉ̂n

dèk dèk dǐaw kɔ̂ nâŋ dǐaw kɔ̂ yʉʉn

phûu thîi cà yʉʉn yùu bon cùt sǔuŋ sùt dây kɔ̂ yɔ̂ɔm mii phiaŋ khon diaw

登録日時: 2010/09/14 04:27

更新日時: 2018/03/08 13:31

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい