มวล
muan
ムアン
7,340k Hit

定義 1

構成する語
muanchon
ムアンチョン
例文

まだ登録されていません

定義 2

構成する語
kaan phalìt chəəŋ muan
ガーン パリット チューン ムアン
例文

まだ登録されていません

定義 3

構成する語
cùt sǔun klaaŋ muan
ジュット スーン グラーン ムアン
例文
lǔm dam yùu hàaŋ càak lôok pràmaan hâasìp hâa láan pii sɛ̌ɛŋ lɛ́ mii muan pràmaan hòk phan hâa rɔ́ɔy láan thâw khɔ̌ɔŋ muan duaŋ aathít

登録日時: 2017/08/29 22:21

更新日時: 2019/04/12 08:26

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

vncr
vncr

訳2として「集団、多数、大量、《物理》質量」

用例
การผลิตเชิงมวล 大量生産
จุดศูนย์กลางมวล 重心

หลุมดำอยู่ห่างจากโลกประมาณ 55 ล้านปีแสง และมีมวลประมาณ 6,500 ล้านเท่า ของมวลดวงอาทิตย์
ブラックホールは地球から約55百万光年離れたところにあり、質量は太陽の約6.5億倍である。

2019/04/11 19:46

管理人
管理人

登録しました。
リクエストありがとうございました。

2019/04/12 08:43

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい