ประมาณ
pramaan
プラマーン
94,100k Hit

定義 1

構成する語
pràmaan níi
プラマーン ニー
ŋóp pramaan
ゴップ プラマーン
phɔɔ pràmaan
ポー プラマーン
lʉ̌a pràmaan
ルア プラマーン
pràmaan nán
プラマーン ナン
例文
lǔm dam yùu hàaŋ càak lôok pràmaan hâasìp hâa láan pii sɛ̌ɛŋ lɛ́ mii muan pràmaan hòk phan hâa rɔ́ɔy láan thâw khɔ̌ɔŋ muan duaŋ aathít

登録日時: 2010/09/15 09:21

更新日時: 2018/03/25 16:32

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい