ปีแสง
pii sɛ̌ɛŋ
ピー セーン
352k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
lǔm dam yùu hàaŋ càak lôok pràmaan hâasìp hâa láan pii sɛ̌ɛŋ lɛ́ mii muan pràmaan hòk phan hâa rɔ́ɔy láan thâw khɔ̌ɔŋ muan duaŋ aathít

登録日時: 2019/04/12 08:38

更新日時: 2019/04/12 08:39

登録ユーザー: 管理人


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい