เกือบ
kʉ̀ap
グアップ
37,300k Hit

定義 1

構成する語
kʉ̀ap taay
グアップ ターイ
kʉ̀ap cà ...
グアップ ジャ ...
例文
hǎay cay kʉ̀ap mây than

定義 2

例文
khâa khrɔɔŋ chîip sǔuŋ khʉ̂n kʉ̀ap thâw tua

登録日時: 2010/09/27 14:52

更新日時: 2017/04/24 12:33

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい