สิบ
sìp
シップ
37,900k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
sǎmnák châaŋ sìp mùu
サムナック チャーン シップ ムー
làk sìp
ラック シップ
sìp pɛ̀ɛt moŋkùt
シップ エット モンクット
rót sìp lɔ́ɔ
ロット シップ ロー
lǎay sìp pii
ラーイ シップ ピー
sìp èt
シップ エット
sìp mooŋ cháaw
シップ モーン チャーオ
sìp láan
シップ ラーン
càa sìp trii
ジャー シップ トリー
sìp pàak wâa mây thâw taa hěn
シップ パーク ワー マイ タオ ター ヘン
例文
sǎam sìp yaŋ cɛ̌w

khɔ̌ɔ phák sìp naathii nɔ̀y

wâa kan wâa thîi pràthêet ciin mii rót càkkrayaan thʉ̌ŋ hòk sìp láan khan

登録日時: 2010/09/11 06:48

更新日時: 2018/02/26 15:12

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい