อ้วน
ûan
ウアン
47,100k Hit

定義 1

構成する語
lót khwaam ûan
ロット クワーム ウアン
ûan khʉ̂n
ウアン クン
ûan pǐi
ウアン ピー
例文
yàa kin aahǎan man man sí cà dâay mây ûan

khon ûan mák cà tham àray tûam tîam mây than cay

登録日時: 2010/09/28 06:12

更新日時: 2018/06/14 12:43

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい