อย่า
yàa
ヤー
98,200k Hit

定義 1

動作を禁じる場合に使用する。
・走るな -> หย่าวิ่ง(yàa wîŋ)

今まさにしている動作をやめさせる場合は ləəy を付ける。
・走るのをやめろ -> หย่าวิ่งเลย(yàa wîŋ ləəy)
・やめておいたほうがいい
-> อย่าดีกว่า(yàa dii kwàa)

丁寧に言いたい場合は、前に กรุณา karunaa を付ける
・どうか窓を開けないで下さい
-> กรุณาอย่าเปิดหน้าต่าง
-> karunaa yàa pə̀ət nâatàaŋ

構成する語
yàa phə̂ŋ
ヤー プン
yàa bɔ̀ɔk khray ləəy
ヤー ボーク クライ ルーイ
yàa bɔ̀ɔk ná wâa
ヤー ボーク ナ ワー
例文
อย่าประมาท
yàa pramàat

อย่าดีกว่า
yàa dii kwàa

yàa lambàak ləəy ná

yàa mua tɛ̀ɛ thamŋaan

yàa cháy aarom ná

yàa khít hây mâak pay

yàa tham tua yɛ̂ɛ yɛ̂ɛ ná

yàa dəən lát sanǎam

yàa tɛ̀ tɔ̂ŋ thəə ná

yàa kin lə́ thə́ sì

yàa sǐa maarayâat ná sì

yàa tham hây chán cay sàn

yàa tʉ̀ʉn wayrát mə́əs

yàa sɔɔy hây sân nák ná

yàa dù chán yàaŋ nán sì

karunaa yàa pə̀ət nâatàaŋ

yàa kin aahǎan man man sí cà dâay mây ûan

khâam thanǒn yàa wîŋ dii mây dii thùuk rót chon dâay

yàa khâw klây sathǎan thîi mii antraay pen an khàat

登録日時: 2010/09/08 03:08

更新日時: 2018/02/19 12:51

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい