อยากได้
yàak dây
ヤーク ダイ
58,800k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

例文
thǎam kɔ̀ɔn phʉ̀a mây yàak dây

dìchán yàak dây phótcànaanúkrom phaasǎa yîipùn

yàak dâay naalikaa thîi nâa pàt pen phaasǎa thay

登録日時: 2010/10/03 06:40

更新日時: 2018/08/12 21:36

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい