ค่อนข้าง
khɔ̂n khâaŋ
コン カーン
36,300k Hit

クイック定義

1

定義 1

ค่อนข้างยาก(khɔ̂nkhâaŋ yâak) と ยาก(yâak) であれば後者の方が難しさの程度が大きい。

例文
ฝนตกค่อนข้างหนัก
fǒn tòk khɔ̂nkhâaŋ nàk

tɔɔn níi kaan tham sǔan phǒnlamáay khɔ̂n khâaŋ cà mây khúm

登録日時: 2010/09/08 06:23

更新日時: 2019/05/30 07:54

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

匿名さん

本単語の「かなり」というのは受け取り方が難しいところで、例えば「かなり難しい」と「難しい」であれば、個人的には前者の方が困難さの程度が高いように思われます。しかしค่อนข้างยากとยากであれば後者の方が難しさが勝るようです。ほぼ、やや、等の訳の方が適当かもしれないとも思うのですが、如何思われますでしょうか。

2019/05/28 11:25

管理人
管理人

なるほど・・・おっしゃる通り「かなり難しい」というと「難しい」より難易度が高く感じますね・・・。
ご提案の通り、日本語では「やや」と言う方がしっくり来ますね。
追記と補足を加筆します。
ありがとうございます。

2019/05/30 07:52

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい