หนาว
nǎaw
ナーウ
55,500k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

構成する語
khîi nǎaw
キー ナーオ
rʉ́duu nǎaw
ルドゥー ナーオ
nâa nǎaw
ナー ナーオ
yîŋ sǔuŋ yîŋ nǎaw
イン スーン イン ナーウ
phàan rɔ́ɔn phàan nǎaw
パーン ローン パーン ナーオ
sʉ̂a kan nǎaw
スア ガン ナーウ
sʉ̂a nǎaw
スア ナーオ
例文
thîi nôon khoŋ aakàat nǎaw nâa duu

sǎw sǎaw thîi yîipùn chɔ̂ɔp sày kaaŋkeeŋ khǎa sân mɛ́ɛwâa aakàat cà nǎaw mâak

定義 2

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/16 06:08

更新日時: 2017/02/11 22:45

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい