คุ้ม
khúm
クム
113,000k Hit

定義 1

構成する語
khúmkhrɔɔŋ
クムクローン
例文

まだ登録されていません

定義 2

構成する語
khúm khâa
クム カー
khúm kan
クム ガン
例文
tɔɔn níi kaan tham sǔan phǒnlamáay khɔ̂n khâaŋ cà mây khúm

lə̂ək kháa khǎay phrɔ́ raay dây mây khúm khâa cháy càay

登録日時: 2010/10/26 15:05

更新日時: 2017/04/12 14:21

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい