ตอนนี้
tɔɔn níi
トーン ニー
132,000k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

!! 過去に対する"今"(現在)という場合は、 เดี๋ยวนี้(dǐaw níi) を用いる

構成する語
con thʉ̌ŋ tɔɔn níi
ジョン トゥン トーン ニー
thʉ̌ŋ tɔɔn níi
トゥン トーン ニー
thîi khít wáy tɔɔn níi ...
ティー キット ワイ トーン ニー ...
例文
tɔɔn níi kìi mooŋ khráp

tɔɔn níi sàdùak máy khráp

tɔɔn níi kaan tham sǔan phǒnlamáay khɔ̂n khâaŋ cà mây khúm

tɔɔnníi kamlaŋ lót raakhaa yùu lʉ̌a kâaw phan bàat khráp

tɔɔn níi thîi sayǎam sakhwɛɛ kamlaŋ chǎay nǎŋ rʉ̂aŋ ... yùu

tɔɔnníi thamŋaan thîi nǎy lâ / tham thîi bɔɔrísàt thay dəən lên

登録日時: 2010/10/03 09:25

更新日時: 2018/08/23 14:22

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい