อย่างนี้
yàaŋ níi
ヤーン ニー
22,700k Hit

成り立ち

定義 1

構成する語
thammay ... yàaŋ níi
タムマイ ... ヤーン ニー
yàaŋ níi nîi eeŋ
ヤーン ニー ニー エーン
aw yàaŋníi dii máy
アオ ヤーンニー ディー マイ
例文
thâa ŋán tham yàaŋ níi kɔ̂ɔ lɛ́ɛw kan

thii rɛ̂ɛk phǒm kɔ̂ khít yàaŋ níi sǐa ìik

登録日時: 2010/10/07 04:16

更新日時: 2018/09/02 16:51

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい