เป็นเวลานาน
pen weelaa naan
ペン ウェラー ナーン
8,500k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

長さの程度は下へ行くほど短い
1. เป็นเวลานาน(pen weelaa naan)
2. ครู่ใหญ่(khrûu yày) / พักหนึ่ง(phák nʉ̀ŋ)
3. สักครู่(sàk khrûu)
4. เดี๋ยว(dǐaw) / นิดหนึ่ง(nít nʉ̀ŋ) / แป๊บเดียว(pɛ́ɛp diaw) / แป๊บหนึ่ง(pɛ́ɛp nʉ̀ŋ)

例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/08 07:44

更新日時: 2018/02/20 22:48

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい