เดี๋ยว
dǐaw
ディアオ
28,700k Hit

定義 1

ほんの短い時間。

長さの程度は下へ行くほど短い
1. เป็นเวลานาน(pen weelaa naan)
2. ครู่ใหญ่(khrûu yày) / พักหนึ่ง(phák nʉ̀ŋ)
3. สักครู่(sàk khrûu)
4. เดี๋ยว(dǐaw) / นิดหนึ่ง(nít nʉ̀ŋ) / แป๊บเดียว(pɛ́ɛp diaw) / แป๊บหนึ่ง(pɛ́ɛp nʉ̀ŋ)

構成する語
diǎw nán
ディアオ ナン
dǐaw dǐaw
ディアオ ディアオ
dǐaw kɔ̀ɔn
ディアオ ゴーン
dǐaw kɔ̂ ~ dǐaw kɔ̂ ...
ディアオ ゴー ~ ディアオ ゴー ...
例文
เดี๋ยว!
dǐaw!

เดี๋ยวก่อน
dǐaw kɔ̀ɔn

รอเดี๋ยวค่ะ
rɔɔ dǐaw khâ

เดี๋ยวเดียว
dǐaw diaw

เดี๋ยวโทรกลับนะ
dǐaw thoo klàp ná

dǐaw maa aw ná khâ

thon faŋ sǐaŋ bòn sǐa nɔ̀y dǐaw kɔ̂ ŋîap pay eeŋ

定義 2

เดี๋ยวจะ(dǐaw cà) 〜 : 今にも〜しそうだ

例文
เดี๋ยวจะตก
dǐaw cà tòk

定義 3

注意や忠告の際に。

例文
pay ləəy dǐaw mây than ná

tàak fǒn nan naan dǐaw kɔ̂ mây sabaay rɔ̀k

定義 4

構成する語
dǐaw níi
ディアオ ニー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/20 03:18

更新日時: 2018/02/20 22:54

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい