โดน
doon
ドーン
117,000k Hit

定義 1

構成する語
doon dii
ドーン ディー
doon cay
ドーン ジャイ
doon dɛ̀ɛt
ドーン デート
例文
doon fay dùut

thâa yiŋ mây doon kɔ̂ ráy khwaam mǎay

mɔɔsay thâa doon chon mii wǎŋ kràden tòk sàphaan thʉ̌ŋ khân sǐa chiiwít dây

定義 2

A + โดน(doon) + B + 動作 : AがBに<動作>される
受身表現をつくる。
基本的には悪いシチュエーションの際に用いる。
・彼は警察に捕まった
-> เขาโดน(ตำรวจ)จับ
-> kháw doon (tamrùat) càp
* ถูก(thùuk) と同義だが、会話ではこの โดน(doon) を使う場合も多い

例文
fay sǎmkhan khɔ̌ɔŋ chán mây rúu wâa doon khray lóp pay

登録日時: 2010/10/16 08:55

更新日時: 2017/04/14 16:23

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい