นาน
naan
ナーン
75,000k Hit

クイック定義

1

定義 1

・タイに住んで長いですか? -> yùu thay naan máy kh
・長くないです -> yùu mây naan kh
・随分前だよ(長い間経っている) -> naan lɛ́ɛw
・彼とは随分会ってない -> mây dây cəə kháw maa naan lɛ́ɛw

構成する語
mʉ̂a mây naan maa níi
ムア マイ ナーン マー ニー
nə̂ən naan
ヌーン ナーン
cháa naan
チャー ナーン
mây dây ... maa naan lɛ́ɛw
マイ ダイ ... マー ナーン レーオ
yaaw naan
ヤーオ ナーン
例文
mây dây cəə kan naan

thùuk plɔ̀y hây rɔɔ naan

tɔ̂ŋ khɔɔy naan sàk thâwrày khá

khûu rák thîi phrâak càak kan maa naan

tàak fǒn nan naan dǐaw kɔ̂ mây sabaay rɔ̀k

phɔɔ rian phaasǎa thay naan naan kɔ̂ mân cay khʉ̂n

pay thɔŋlɔ̀ɔ cháy weelaa naan thâwrày khráp

sǎmràp khon thîi yùu mʉaŋ thay maa naan yàaŋ chán

wanníi maa rooŋrian cháy weelaa naan kwàa thîi khwan

kwàa cà pay thʉ̌ŋ tɔ̂ŋ sǐa weelaa naan kwàa sɔ̌ɔŋ chûamooŋ

登録日時: 2010/09/15 05:20

更新日時: 2016/09/30 13:46

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい