ขวด
khùat
クアット
48,200k Hit

クイック定義

1
2

定義 1

構成する語
thîi pə̀ət khùat
ティー プート クアット
例文
khùat plàaw

khɔ̌ɔ bia khùat yày sǎam khùat ka kɛ̂ɛw hâa bay

定義 2

例文
khɔ̌ɔ bia ìik khùat diaw

khʉ̂n raakhaa khùat lá sìp pen sìp sɔ̌ɔŋ bàat

khɔ̌ɔ bia khùat yày sǎam khùat ka kɛ̂ɛw hâa bay

登録日時: 2010/09/08 09:14

更新日時: 2018/02/20 23:12

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい