ถึงแม้ว่า...
thʉ̌ŋ mɛ́ɛ wâa ...
トゥン メー ワー ...
11,200k Hit

成り立ち

定義 1

例文
thʉ̌ŋ mɛ́ɛ wâa cà dâyráp ŋən dʉan nɔ́ɔy kɔ̂ɔ phɔɔ cà pay thîaw dâay

登録日時: 2010/10/27 02:50

更新日時: 2017/04/06 19:28

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい