รส
rót
ロット
72,300k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
rót sǎmphàt
ロット サムパット
rót càt
ロットチャット
rót châat
ロット チャート
khrʉ̂aŋ pruŋ rót
クルアン プルン ロット
phǒŋ chuu rót
ポン チュー ロット
rót cʉ̀ʉt
ロットチュート
rót níyom
ロット ニヨム
例文
pruŋ rót

kin dooy mây sày khrʉ̂aŋ khiaŋ aray ləəy phʉ̂a hây sǎmphàt rót plaa lǎy dây tem thîi

登録日時: 2011/01/29 01:00

更新日時: 2019/01/13 12:31

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい