วัฒนธรรม
wátthanátham
ワッタナタム
33,100k Hit

クイック定義

1

定義 1

例文
khon thay mây mii wátthanátham kaan dʉ̀ʉm chaa faràŋ

phǒn phlɔɔy dây càak kaan rian phaasǎa thay khʉʉ dây rúucàk wáttanatham thay

登録日時: 2011/03/03 13:36

更新日時: 2019/01/13 13:41

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい