ดื่ม
dʉ̀ʉm
ドゥーム
88,500k Hit

クイック定義

1

定義 1

構成する語
dʉ̀ʉm nám phʉ̂ŋ phrácan
ドゥーム ナム プン プラジャン
khrʉ̂aŋ dʉ̀ʉm
クルアン ドゥーム
dʉ̀ʉm dàm
ドゥーム ダム
náam dʉ̀ʉm
ナーム ドゥーム
例文
dʉ̀ʉm aray dii khá

khon thay mây mii wátthanátham kaan dʉ̀ʉm chaa faràŋ

kə̀ət thùuk dooraaeemɔɔn cɔɔm tàklà dʉ̀ʉm pay lá yɛ̂ɛ ləəy

登録日時: 2010/09/27 07:08

更新日時: 2018/05/16 12:57

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい