ปากกา
pàakkaa
パーガー
25,900k Hit

クイック定義

1

成り立ち

定義 1

構成する語
pàakkaa lûuk lʉ̂ʉn
パーガー ルーク ルーン
pàakkaa mʉ̀k sʉm
パーガー ムック スム
pàakkaa dinsɔ̌ɔ
パーガー ディンソー
pàakkaa mʉ̀k hɛ̂ɛŋ
パーガー ムック ヘーン
pàakkaa meecìk
パーガー メージック
例文
hây kháw yʉʉm pàakkaa

nîi phaasǎa thay rîak wâa pàakkaa khráp

登録日時: 2010/09/11 07:15

更新日時: 2018/02/26 15:24

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい