เรียก
rîak
リアック
92,500k Hit

定義 1

構成する語
mǎay rîak
マーイ リアック
例文
rîak chʉ̂ʉ lên pen kan eeŋ kwàa rîak chʉ̂ʉ ciŋ

thâa kə̀ət wâa thùuk rót chon khʉ̂n maa kɔ̂ cà chûay rîak rót phayabaan dûay ná

phrɔ́ chànán chaaw naa cʉŋ rîak nâa fǒn kan ìik chʉ̂ʉ nʉ̀ŋ wâa nâa naa

定義 2

構成する語
rîak rɔ́ɔŋ
リアック ローン
例文
rîak khâa sǐa hǎay

rîak ŋən dʉan kəən khwaam sǎamâat

定義 3

名詞 + เรียกว่า(rîak wâa) + 呼び名 : <名詞>は<呼び名>と呼ばれている,言われている

例文
nîi phaasǎa thay rîak wâa pàakkaa khráp

登録日時: 2010/09/11 07:14

更新日時: 2017/03/13 21:07

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい