เนื้อ
nʉ́a
ヌア
138,000k Hit

定義 1

構成する語
kláam nʉ̌a
グラーム ヌア
nʉ́a yâaŋ
ヌア ヤーン
ráan khǎay nʉ́a
ラーン カーイ ヌア
nʉ́a phàt phrík
ヌア パット プリック
nʉ́a ŋɔ̂ɔk
ヌアグオーク
nʉ́a hǎa
ヌア ハー
plaa nʉ́a ɔ̀ɔn
プラー ヌア オーン
nʉ́a wua
ヌア ウア
例文
chûay yâaŋ nʉ́a hây sùk sùk ná khâ

nʉ́a kɔ̂ lé duu mây nâa kin ləəy

定義 2

例文

まだ登録されていません

定義 3

構成する語
nʉ́a khûu
ヌア クー
nʉ́a phleeŋ
ヌア プレーン
nʉ́a thîi
ヌア ティー
例文

まだ登録されていません

登録日時: 2010/09/12 09:46

更新日時: 2017/03/16 22:00

登録ユーザー: -


みなさんのコメント

まだ投稿されていません

コメントを投稿する

明日もきっとマイペンライ by ごったい